IMPRESSZUMAz Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára mintegy két évtizede gyűjti és készíti a század szereplőinek és tanúinak interjúit. A mintegy 1500 interjúalany közül a következők voltak az 1993. október 31-ig működő Szabad Európa Rádió munkatársai:

András Károly, Borbándi Gyula, Büky Barnabás, Dessewffy Gyula, Ekecs Géza, Farkas Marléne, Frank Miklós, Gergelyfy Sándor, Gönczöl András, Gönczöl János, Gönczöl Judit, Gring Mária, Haas György, Halász Péter, Juhász László, Kovács Dénes, Kovács Imre, Kovács K. Zoltán, Kováts Carlo, Kun Miklós, László László, Lovas István, Márkus György, Molnár József, Nagy László, Ramsay Győző, Reisch Alfréd, Skultéty Csaba, Szamosi József, Thassy Jenő, Zajtai Ernő


vissza